BAZKARI CAN FRUITÓS

Aurretik eta ondoren Can Fruitós fatxada zaharberritzea
Hasieran sarrera
Sartu zaharberritu
Bodega zahar
Zaharberritu upeltegi
Ohia eskala
Eskala zaharberritu
Ohia egongela
Egongela zaharberritu
Tximinia zaharra
Sua berria
Ohia kabinete
Jantziak zaharberritu
Sukaldea zaharra
Sukalde berritua
Zahar Curriola
Curriola zaharberritu
Gela zaharra
Gela zaharberritu
Aurretik eta ondoren Can Fruitós fatxada zaharberritzea
Hasieran sarrera
Sartu zaharberritu
Bodega zahar
Zaharberritu upeltegi
Ohia eskala
Eskala zaharberritu
Ohia egongela
Egongela zaharberritu
Tximinia zaharra
Sua berria
Ohia kabinete
Jantziak zaharberritu
Sukaldea zaharra
Sukalde berritua
Zahar Curriola
Curriola zaharberritu
Gela zaharra
Gela zaharberritu

Stock Can Fruitós zaharberritzea. Dezakete jatorrizko etxea eta ondorengo zaharberritze argazkiak ikusi duzu.