EXTERIORS I VISTES

Recull de vistes exteriors de Can Fruitós.
  • Vista del pont de Besalú
  • Vista del pont des de Can Fruitós
  • Vista de can Fruitos desdes el pont
  • Can Fruitos desde l'aire
  • Cadires
  • Cadires
  • Cadires